Land for sale in Kurunegala

2020-07-01 16:06:04 ( Land Sale ) - Kurunegala, Kurunegala

Details

ප්‍රධාන පරෙ සිට මීටෙර් 20 කින් ඉඩම ඇත. පර්ච් 1 ක්. 550000/= වටිනව මුද්ල් හදිස්සියට විකිනීමට ඇත.
මිල අඩුකර දෙමි.
සුපිරිම ඉඩමක් පෙර්ච්1ක්. 375000/= පෙර්ච් 11 ක් ඇත.
හතරස් කොටු ඉඩමක්. ම්
ඉලගනග් කතකරගමු.
වැඩි විස්තර සන්දහා
0766040342.